Email als een veilig communicatiemedium heeft fundamentele gebreken. Het SMTP protocol dateert van de jaren 1980, ruim voordat de vele bedreigingen van het moderne internet bekend waren. Echter, ondanks zijn leeftijd en gebreken, SMTP gaat op korte termijn niet verdwijnen en Email zal voorlopig een rol blijven spelen in ons leven. Voor echt veilige communicatie kan men echter email (en internet) niet aanbevelen.

 

Om de gebreken van standaard email te vermijden worden alle berichten tussen gebruikers van sMessenger afgehandeld door eigen servers.

Echter, alle berichten tussen gebruikers van sMessenger en gebruikers van andere systemen worden verstuurd als standaard email.

 

Veiligheid moet gemakkelijk genoeg gemaakt worden om echt bruikbaar te zijn. Het meest veilige systeem is niet bruikbaar indien het zo ingewikkeld is dat niemand het wil gebruiken. Als ontwikkelaars van sMessenger zijn wij de eerste om te zeggen dat er zeker veiligere manieren zijn om een systeem als sMessenger te bouwen.  De reden waarom wij sMessenger op deze wijze gebouwd hebben is niet dat wij niet op de hoogte zouden zijn van deze systemen maar wel omdat wij anders teveel "bruikbaarheid" zouden moeten opofferen. Er is altijd een balans tussen bruikbaarheid en veiligheid, hij die iets anders beweert liegt. Dat een systeem niet 100% veilig is wil niet zeggen dat het niet bruikbaar is; het voornaamste is dat de gebruiker de grenzen van de beveiliging begrijpt.

 

Er zijn ook critici die stellen dat met het beschikbaar maken van sMessenger wij criminelen een krachtig stuk gereedschap bieden om toezicht door autoriteiten te ontwijken. Het valt niet te ontkennen dat sMessenger een hoog niveau van beveiliging en privacy biedt aan criminelen maar men moet ook zeggen dat de wereld niet alleen bestaat uit criminelen, er zijn ook dissidenten en activisten die  leven onder een regime dat de vrijheid van mening niet respecteert. En dan zijn er nog de rest van de gebruikers, brave burgers die gewoon controle willen hebben over hun gegevens op het internet.

We kunnen kiezen voor een wereld waarin iedereen gecontroleerd wordt of voor een wereld waarin iedereen, inclusief criminelen, recht heeft op privacy.

Server

Dit is een aanval die typisch alleen uitgevoerd kan worden door een sterke tegenstander zoals een overheid en is gewoonlijk een doelgerichte aanval. Dit type aanval wordt gewoonlijk niet gebruikt om op grote schaal toezicht uit te oefenen.

Telefoon

De meest veilige telefoons zijn Android-telefoons! Geloof je dat niet? Apple's laatste versie van IOS 11 was gekraakt in één dag -- 1 dag! -- nadat die was vrijgegeven. Wil dat zeggen dat Android perfect is? Helemaal niet!

 

Android heeft goede gereedschappen om uw online veiligheid te verbeteren. Sommige oplossingen mogen dan technisch beter zijn dan andere maar je kan er redelijk zeker van zijn dat de gegevens op uw telefoon veilig zijn.

 

Geen enkele beveiliging is 100% zeker en er worden regelmatig methodes gevonden om beveiligingen te omzeilen, de beveiliging wordt aangepast en de cyclus kan weer herhaald worden.

Echter, deze methodes zijn gewoonlijk moeilijk uit te voeren, vragen veel tijd en zijn niet algemeen bekend.

 

sMessenger voorziet u van bijkomende gereedschappen om uw berichten en gegevens veilig te houden

Gebruiker

De gebruiker is de zwakste schakel in de keten van beveiliging. Wanneer de gebruiker zijn gegevens veilig wil houden moet hij een aanvaller dwingen gecompliceerde en tijdrovende methodes te gebruiken indien deze toegang wil tot de gegevens op de telefoon. De toegang tot veilige gegevens moet moeilijk zijn en eenmaal men toegang heeft tot de veilige gegevens moeten deze moeilijk te ontcijferen zijn.

 

Android biedt verschillende gereedschappen zodat een aanvaller echt hard moet werken om toegang tot de gegevens te krijgen, hopelijk zo hard dat het zelfs niet geprobeerd wordt.